Skip to main content

(For English, see below)

bSmart® voor procesoptimalisatie

Process Mining, Data & Decision management & Dashboarding.

bSmart bevat een aantal vast omkaderde stappen (DMAIC conform Lean Six Sigma) waarmee we binnen korte tijd en binnen budget uw bedrijfsprocessen optimaliseren en digitaliseren:

1. Define; allereerst gaan we samen bepalen wat de scope van het traject is en welke doelen we willen halen.

2. Measure; vervolgens brengen we processen in kaart met behulp van process mining technologie (Apromore of ARIS Process Mining) voor:

  • Process Discovery
  • Process Compliance
  • Process Optimisation

3. Analyse; we analyseren de uitkomsten van de process mining sessies gebruik makend van de bewezen aanpak conform Lean Six Sigma.

4. Improve; in stap 4 gaan we ook daadwerkelijk verbeteringen doorvoeren, al dan niet door aanpassing van de geautomatiseerde omgeving. Vaak beginnen we klein om snel resultaat te halen en buy-in te creëren.

5. Control; in deze laatste stap gaan we meetpunten in het proces voortgekomen en bepaald in de eerste 3 stappen meten en de resultaten weergeven in een dashboard.

Met onze bSmart® aanpak kunnen we op een agile manier, binnen budget, tijd en scope werken aan geoptimaliseerde processen en een meer effectieve en efficiënte bedrijfsomgeving.

Met bSmart® krijgt u een vast omkaderde aanpak, BPMN procesoverzicht, process mining analyse, geoptimaliseerde processen en een aangepast of nieuw ‘fit-for-purpose’ dashboard.

Alle stappen zijn makkelijk schaalbaar en herhaalbaar voor consistentie en grip. Hiermee kunnen we ook uw Governance, Risk & Compliance doelen oppakken en borgen.

Meer weten? We komen graag bespreken hoe we bSmart® in uw omgeving kunnen toepassen of vertellen u meer aan de hand van onze reference cases bij bijvoorbeeld een grote overheidsinstantie in het sociale domein dan wel een grote technische groothandel waarvoor we onder andere het inkoopproces binnen 3 maanden hebben geoptimaliseerd.

Neem contact op via de contactpagina of neem rechtsreeks contact op met Niels Doeleman via info@bquind.com.

 

Download hier een reference case waarin we niet alleen onze Process Mining aanpak laten zien maar ook de manier waarop we het succes van het bSmart initiatief meten.

________________________________________________________________________

 

<English>

bSmart® for Process Optimisation.  

Process Mining, Data & Decision management & Dashboarding.

bSmart contains 5 clearly defined steps (DMAIC according to proven Lean Six Sigma approach) that enable us to optimize and digitalise your processes within budget, time and scope:

1. Define; first together we determine the scope and targets of the initiative.

2. Measure; second we gain insight into the target process using proven technology for process mining (Apromore or ARIS Process Mining).

3. Analyse; we analyse the outcomes of the process mining sessions.

4. Improve; in step 4 the first optimisations will come to light, including change of the IT environment if needed. Often we start small to gain buy-in rapidly.

5. Control; in this last step we measure KPI’s that have been determined and emerged in the first three steps. The results will be presented in a clear and dashboard.

With our bSmart® approach we are able to optimize processes in an agile way in time, budget and scope so creating more efficient and effective processes.

bSmart® will give you a clear predetermined approach, BPMN process overview, process mining analysis of flaws, optimised processes and a clear adjusted or new ‘fit-for-purpose’ dashboard.

All five steps are easily adjustable and repeatable for consultancy and control.  schaalbaar en herhaalbaar voor consistentie en grip. Hiermee kunnen we ook uw Governance, Risk & Compliance doelen oppakken en borgen.

Learn more? We will gladly visit your site to tell you more about how we can use bSmart to your advantage and how we conducted earlier reference cases in a big Construction company and within a public organisation.

Please contact through our contact page of contact Niels Doeleman directly info@bquind.com.